“กาโปเอย์รา” (Capoeira) ศิลปะป้องกันตัวจากประเทศบราซิล

กาโปเอย์ราเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศบราซิล เป็นการผสมผสานระหว่างการต่อสู้ ดนตรี การเต้น กายกรรม ปรัชญา ผู้ที่คิดค้นกาโปเอย์ราก็คือทาสชาวแอฟริกาในประเทศบราซิล ซึ่งมีข้อถกเถียงว่าอาจเกิดขึ้นมาครั้งแรกที่แอฟริกา

กาโปเอย์ราจะมี 2 รูปแบบ คือการฝึกแบบอังกอลาหรือแบบดั้งเดิม (Capoeira Angola) และการฝึกแบบเรฌีโอนัล (Capoeira Regional) โดยการฝึกแบบอังกอลาจะใช้เวลาฝึกนานกว่าและมีท่วงท่าที่เชื่องช้ากว่าการฝึกแบบแบบเรฌีโอนัล  ที่มีเวลาในการฝึกปฏิบัติที่สั้นกว่า และมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วกว่าแบบแรก

วิธีการเล่นกาโปเอย์ราจะเริ่มจากการยืนล้อกันเป็นวงกลมที่เรียกว่า รอดา(roda) มีเครื่องดนตรีอยู่ที่หัววง เริ่มต้นการเล่นโดยที่ผู่เล่นที่เบริงเบาเริ่มเล่น หลังจากนั้นเครื่องดนตรีอื่นๆก็จะเริ่มเล่นตามมา เมื่อผู้เล่นที่เล่นเบริงเบาส่งสัญญาณ ว่าให้เริ่มเล่นได้ ผู้เล่นสองคนจะมาหยุดตรงหน้าเบริงเบาจับมือกัน และเริ่มต้นเล่น โดยขณะที่คนอื่นๆ ที่อยู่ร้อมลอบวงจะตบมือและร้องเพลง เมื่อคู้เล่นต้องการหยุดก็จะจับมือกันเพื่อเป็นสัญญาณว่าจะหยุดการเล่นแล้ว แต้ถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่รอบวงต้องการจะเล่นกับใครคนหนึ่งของคู่เล่นนั้นก็สามารถทำได้ จะเรียกว่า การซื้อเกม โดยคนๆนั้นต้องหาจังหวะแทรกระหว่างคู่เล่น ผู้ที่แทรกหันหน้าไปทางผู้ใดแสดงว่าต้องการเล่นกับคนนั้น ในการเล่นจะไม่มีการปะทะที่รุนแรงเพื่อมิให้เกิดอาการบาดเจ็บแก่ตัวผู้เล่น