เขตประตูในกีฬาแฮนด์บอล

SBO Thai

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลัง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแทบทุกส่วนภายในร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และความพร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจ เพราะถ้าหากขาดสิ่งใดไปอาจทำให้การเล่นกีฬาประเภทนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

เขตประตูของการแข่งขันนั้นได้มีข้อกำหนดของการแข่งขันเพื่อไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปภายในเขตประตู เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎ กติกาการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะทำการแข่งขันภายนอกของเขตประตูเท่านั้น ลักษณะของเขตประตูกับผู้เข้าแข่งขัน มีดังนี้

  1. ผู้รักษาประตูจะถูกอนุญาตจากกรรมการการตัดสินให้เข้าไปอยู่ในเขตประตูเพียงคนเดียวเท่านั้น
  2. หากผู้เล่นคนใดที่เข้าไปเล่นในเขตประตูก็จะถูกพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้
  3. ผู้เล่นที่เข้าไปในเขตสนามจะยังไม่ถูกลงโทษทันที คือเมื่อเข้าในเขตประตูหลังการแข่งขันจะไม่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบ
  4. ลูกบอลในเขตประตูเป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูห้ามมิให้ผู้เล่นคนอื่น ๆ ถูกลูกบอลในขณะที่ลูกบอลวางอยู่ในเขตประตู
  5. ลูกบอลที่อยู่ภายในเขตประตู ผู้รักษาประตูจะต้องนำออกมาเพื่อสู่การเล่นในสนามต่อไป
  6. หากลูกบอลที่อยู่ภายในเขตประตูกลับออกมาสู่สนามของการแข่งขันให้ถือว่าอยู่ในการเล่นต่อไป

เขตประตูจะถูกอนุญาตให้เฉพาะผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่สามารถเข้าไปยังเขตประตูได้ แต่ผู้เล่นคนอื่นๆ  ไม่สามารถเข้าไปยังเขตประตู หากผู้เล่นเข้าไปก็จะถูกพิจารณาโทษจากผู้ตัดสิน