การฝึกกำลังขาและเท้าในกีฬาฟุตซอล

ทางเข้าsbo

กีฬาฟุตซอลและกีฬาฟุตบอลที่มีรู้แบบในการเล่นที่เหมือนๆกัน แต่จะต่างกันก็เพียงแค่จำนวนผู้เล่นและพื้นที่ของสนามนั้นเอง แต่มองในมุมอื่นๆแล้วในเรื่องของพื้นที่ของนักกีฬานั้นก็มีพอๆกันเลย โดยที่จำนวนผู้เล่นที่น้อยลง พื้นที่สนามก็น้อยลงเช่นกัน แต่ในเรื่องของการครองเกมนั้นในเรื่องของพื้นที่สนามที่น้อยลง เกมการเล่นก็มักจะเร็วขึ้น และมีการได้เสียประตู้กันมากกว่าฟุตบอลอย่างแน่นอน ในเรื่องของร่างกายของนักกีฬาฟุตซอลก็จะต้องดีและสมบรูณ์มากที่สุด ถึงจะสามารถลงเล่นได้ ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดผลเสียกับทีมอย่างแน่นอน

สำหรับขาและเท้าในกีฬาฟุตซอลเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเคลื่อนไหวและใช้พลังงานในส่วนมากที่สุด ในการบริการและการบำรุงจะต้องมากกว่าส่วนอื่นๆ การบำรุงขานั้นควรที่จะเน้นไปที่ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและกระดูก หากกล้ามเนื้อและกระดูของเราแข็งแรงพอก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้เร็ว นอกจากนี้ผู้เล่นจะต้องมีกำลังเท้าที่ดีที่ด้วย เนื่องจากขากับเท้าส่วนไหนส่วนหนึ่งจะอ่อนเลยไม่ได้ เพราะว่าทั้งสองส่วนนี้ห้ามไปรับการบาดเจ็บโดยเด็ดขาด

วิธีดูแลรักษาและบำรุงทั้งสองส่วนนี้ก็คือ ก่อนที่นักกีฬาจะออกไปเล่นฟุตซอลก็ควรที่จะอุบอุ่นร่างกาย ยืดเส้นยืดสายโดยวิธีการวอร์มร่างกาย และตึงเส้นเอ็ดให้คายตัวให้มากที่สุ เพื่อไปเจอกับการกระชากของกล้ามเนื้อจึงจะสามารถรับแรงยืดของร่างกายได้ จะช่วยให้ผู้เล่นลดอาการบาดเจ็บน้อยลง และสามารถเล่นกีฬาฟุตซอลได้อย่างเต็มที่